Những người Canadians có nợ nần ngày một chồng chất.

Ottawa: Theo những dữ kiện vừa  được sở Thống Kê Canada công bố hôm thứ tư ngày 15 tháng 3, thì  số nợ nần của những người Canadians ngày càng chồng chất.

Theo bản thống kê này thì tính đến cuối năm 2016, số nợ của những gia đình Canada lên đến  2 ngàn tỷ dollars.

Tuy nợ nần gia tăng nhưng tài sản của những người Canadians cũng tăng vì giá nhà cửa gia tăng.

Tỷ lệ nợ nần trên số lợi tức  (debt to income ratio) của những người Canadians lên đến 167.3 phần trăm.Điều này có nghĩa là cứ $1 mà người ta có, thì họ đã nợ $1.67. Đây là một tỷ lệ cao, đã khiến nhiều chuyên gia tài chánh lo lắng là nếu mức lãi suất gia tăng, tiền lời nợ nhà cũng sẽ tăng theo và không biết đa số những người Canadians có khả năng trả nợ trong tương lai?

Trong số  2 ngàn tỷ dollars nợ nần: những người Canadians nợ tiền nợ nhà là 1.329 ngàn tỷ dollars và nợ thẻ tín dụng  và những thứ nợ mua sắm khác là 596.5 tỷ dollars.

Tài sản trung bình của một gia đình người Canadians hiện nay là $281,300.

 

Tin tức khác...