Những hài nhi sinh ở Canada khóc nhiều nhất

London, Anh: Theo kết quả một cuộc nghiên cứu vừa công bố của trường đại học Warwick, thì hài nhi ở các quốc gia Canada, Anh, Ý Đại Lợi và Hòa Lan là những hài nhi khóc nhiều nhất.

Tính theo trung bình, những hài nhi Canada khóc  30 phút nhiều hơn so với hài nhi của các quốc gia khác.

Theo các nhà khảo cứu, khóc cũng là một cách diễn tả tâm trạng của mình cho người khác, và những hài nhi ở Canada khéo léo nhất trong việc bày tỏ tâm trạng của chúng.

Các nhà khảo cứu đã tìm thấy là trung bình những hài nhi khác khoảng 2 tiếng đồng hồ một ngày  trong vòng hai tuần lễ đầu, vừa được sinh ra. Trong 6 tuần sau đó, những hài nhi khóc khoảng 2 giờ 15  phút một ngày. Sau 6 tuần thì thời gian khóc của những hài nhi giảm dần.

Giáo sư Dieter Wolke của trường đại học Warwick và là trưởng nhóm khảo cứu đã trấn an những bậc cha mẹ Canadians là việc hài nhi khóc nhiều không phải là một lo ngại, vì sau 6 tuần, thời gian khóc của những hài nhi Canada trở lại bình thường.

Những hài nhi ở các quốc gia Đức, Đan Mạch và Nhật là những hài nhi..ít khóc nhất!

Tin tức khác...