Những công ăn việc làm tốt nhất Canada

Toronto: Theo tạp chí The Canadian Business Magazine, những công ăn việc làm tốt nhất ở Canada trong năm 2015, là quản lý về lâm sản và hầm mỏ( forestry and mining manager).

Hai ngành này có số lương trung bình là $104,000 một năm và tiền lương gia tăng 19 phần trăm, số công ăn việc làm gia tăng 44 phần trăm trong vòng 5 năm.

Cũng theo những tiên đoán thì số công ăn việc làm trong hai ngành lâm sản và hầm mỏ sẽ tiếp tục gia tăng cho đến năm 2021.

Công việc của người quản lý lâm sản là tìm những khu vực tốt nhất để hạ cây làm gỗ, dựa vào những ảnh hưởng của những vụ  cháy rừng có thể xảy ra, phẩm chất của gỗ,..

Công việc của người quản lý hầm mỏ là xem xét sự an toàn cho các thợ mỏ, cũng như  các hoạt động khai mỏ thích ứng với thời gian và thời tiết.

Tin tức khác...