Những con sóc dữ tợn : những grinch đã lấy mất ngày Giáng Sinh.

Toronto: Một số những con sóc dữ tợn đã lấy mất đi cái không khí tốt đẹp của mùa Giáng Sinh, khi chúng đã làm hư hệ thống đèn gắn trên cây Noel trong quảng trường  Mel Lastman ở đường Yonge trong thành phố Toronto.

Cây thông và những người trượt băng trên quảng trường, nhưng những ánh đèn đã tắt.

Nghị viên John Fillion đã đổ cho những con sóc phá hoại.

Theo nghị viên Fillion thì những con sóc đã gậm nhấm những giây điện trên những đèn treo của cây thông trong quảng trường North York.

Nghị viên Fillion cũng nghĩ là việc đèn bị tắt là do kết quả của những con sóc không thích  Christmas:

Những con sóc như những kẻ tâm địa xấu ( grinch) đã lấy mất ngày Giáng Sinh.

Tin tức khác...