Những chiếc nón len “âm hộ mầu hồng” trong ngày lễ nhậm chức của ông Donald Trump

London, Ontario:  Theo tin của đài CBC  thì một nhóm phụ nữ ở thành phố London, tỉnh bang Ontario, dự định sẽ đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn trong ngày thứ bảy 21 tháng giêng, một ngày sau  ngày nhậm chức của ông Donald Trump, để đưa ra một  tuyên bố chính trị quan trọng :”những chiếc nón len âm hộ mầu hồng”( the pink pussy hat)

Những người phụ nữ này không vì không biết đan, mà không thể đội những chiếc nón mầu hồng này.

Trong những tuần qua, những người phụ nữ trong nhóm ở thành phố London đã lùng mua tất cả những gì có len mầu hồng như áo len.. để có thể về tháo ra, đan thành những cái nón len có hình tai mèo.

Những người phụ nữ ở Canada sẽ đến tham dự buổi diễn hành của những người phụ nữ  tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn.Cuộc diễn hành có tên là Women’s March nhằm cho mọi người kể cả ông Donald Trump, là quyền của phụ nữ cần được tôn trọng.

Theo bà Celeste Lemire của nhóm những người phụ nữ ở thành phố London thì họ sẽ đội những cái nón len hình tai mèo và gọi là  “nón len âm hộ”  để tỏ sự phản đối ông Donald Trump. Theo bà Lemire thì ông Donald Trump đã từng dùng chữ “âm hộ” và đã sờ những người đàn bà mà không được phép của họ.

Những chiếc xe bus mướn, sẽ chở những phụ nữ ở các thành phố trong tỉnh bang Ontario đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn trong ngày thứ bảy.

Việc đội nón len tai mèo để phản đối ông Trump cũng sẽ được dự trù ở Mỹ. Theo đài CBC thì nhiều tiệm len ở tiểu bang Michigan, dọc theo biên giới Canada, cũng không còn những cuộn len mầu hồng, khi khách hàng đã mua hết.

Tin tức khác...