Nhóm học sinh bị kẹt ở Cam Bốt vì mất thẻ thông hành

Brampton, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 19 tháng 12, một nhóm học sinh gồm 10 học sinh và ba thầy cô đã bị kẹt ở Cam Bốt, vì thẻ thông hành của họ đã bị kẻ trộm lấy cắp.
10 học sinh và thầy cô từ trường St Emund Campion Catholic ở thành phố Brampton, tỉnh bang Ontario đã đi du khảo ở Cam Bốt, và một kẻ cướp lái xe gắn máy, đã chạy ngang sớt luôn cái cặp đựng những thẻ thông hành cho đoàn du lịch này.
Nhóm học sinh này đã phải ở lại xứ Cam Bốt thêm nhiều ngày, trước khi tòa lãnh sự Canada ở Cam Bốt, cấp những thông hành khẩn cấp cho những học sinh và thầy cô này có thể quay lại Canada.

Tin tức khác...