Nhìn lại một vài hình ảnh của High Park mùa hoa Anh Đào

Toronto: mùa hoa Anh Đào năm 2019 tại High Park trong thành phố Toronto: đep còn hơn hoa Anh Đào ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn!

Tin tức khác...