Nhiều người không muốn trở lại làm việc vì sợ nhiễm COVID-19.

Toronto: Trong hôm thứ hai ngày 22 tháng 6, chính quyền tỉnh bang Ontario đã cho mở cửa lại guồng máy kinh tế giai đoạn 2 ở vùng đại thủ phủ Toronto.
Với sự mở cửa này, các thương xá, các tiệm cắt tóc, các tiệm làm móng, các hồ tắm, công viên, khu cắm trại đã được mở cửa lại.
Hàng trăm ngàn người sẽ quay lại làm việc, nhưng cũng có những người dùng dằng chưa muốn quay lại làm việc.
Khi một người từ chối quay lại làm vì lý do là chỗ làm chưa an toàn thì bộ lao động tỉnh bang sẽ gửi thanh tra xuống kiểm soát nơi làm việc. Nếu người thanh ta thấy là chỗ làm an toàn thì người nhân viên từ chối , sẽ phải quay lại làm việc.
Nhiều người đã không quay lại làm việc lấy lý do là vì sợ nhiễm VOVID-19, nhưng lý do này cũng không đủ để họ có thể ở nhà tiếp tục lãnh tiền thất nghiệp.
Chúng ta cũng biết là chính quyền liên bang đã trợ giúp những người bị mất việc vì COVID-19, với số tiền tài trợ $2,000 một tháng trong vòng 6 tháng, nhưng chính quyền cũng khuyến khích tất cả mọi người quay lại làm việc nếu tình trạnhg an toàn cho phép.

Tin tức khác...