Nhiều người không chịu quay lại làm việc vì muốn tiếp tục lãnh tiền trợ cấp CERB

Ottawa: Guồng máy kinh tế của Canada đã bắt đầu nổ máy trở lại, sau khi chính quyền các tỉnh bang cho mở cửa lại ở giai đoạn 3.
Tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều cơ sở thương mại, tuy đã được phép mở cửa, nhưng vẫn chưa kiếm đủ nhân viên trở lại làm.
Theo đài CTV thì hiện có những xung khắc giữa chủ nhân các công ty và nhân viên về số tiền trợ cấp khẩn cấp CERB của chính quyền liên bang.
Theo những quy định thì những người mất việc vì COVID-19 sẽ được chính quyền tài trợ $500 một tuần trong vòng 24 tuần, hay $2,000 một tháng.
Với số tiền 2 ngàn dollars một tháng, và không phải đi làm, nhiều người nhất là những người độc thân có thể sống thoải mái trong thời gian bị cấm túc ở nhà.
Theo những thống kê thì 27 phần trăm của 3,389 chủ nhân của các công ty thương mại cho biết là những nhân viên của họ chưa chịu quay trở lại làm, và 62 phần trăm số nhân viên không quay lại làm, vì họ vẫn còn được lãnh $2,000 một tháng tiền trợ cấp CERB.
Cũng có nhiều nhân viên lấy lý do là họ không kiếm được người giữ con cho họ, khi họ quay lại làm việc.
Cũng có nhiều người đã không muốn đi làm lại ngay bây giờ vì tiền lương của họ thấp, đi làm trừ chi phí gửi con, xăng nhớt… thì số lương còn lại cũng chẳng cao hơn $2,000 là bao nhiêu mà còn mệt mỏi, lo lắng vì có thể bị nhiễm COVID-19.
45 phần trăm số người làm trong lãnh vực nhà hàng, khách sạn… là những người từ chối chưa chịu quay trở lại làm, và họ chờ cho đến khi hết tiền trợ cấp, có thể vào cuối tháng 8?

Tin tức khác...