Nhiều người Canadians đã phải mượn nợ trừ lương, nhưng không biết những tốn phí rất cao.

Toronto: Theo bản nghiên cứu của cơ quan  giám sát việc tiêu dùng, the Financial Consumer Agency of Canada (FCAC),phổ biến hôm thứ ba ngày 25 tháng 10, thì có rất nhiều người Canadians, vì hoàn cảnh tài chánh khó khăn, đã phải đi mượn tiền ở các công ty cho mượn nợ trừ lương ( payday loans), nhưng hững người này lại không biết rõ về mức lời “cá mập” của loại nợ.

Số người Canadians phải đi mượn “nợ trừ lương” gia tăng gấp đôi, tính từ năm 2009 cho đến nay: 4 phần trăm những gia đình ở Canada đã phải dùng payday loans.

Nền kỹ nghệ “nợ trừ lương” phát triển mạnh ở Canada trong những năm qua, vì người ta có thể mượn tiền một cách nhanh chóng, không phải qua những thủ tục lâu lắc như đi mượn tiền ở các ngân hàng.

Tuy nhiên tiền lời của loại nợ trừ lương này rất cao. Theo cơ quan giám sát việc tiêu dùng, thì mức lời của loại nợ trừ lương có thể lên đến 500 phần trăm một năm. Với mức tiền lời khủng khiếp như thế, người mượn tiền sẽ phải è cổ trả nợ trong  một thời gian dài.

Cơ quan FCAC cũng cho biết là nếu cần  tiền khẩn cấp , thì người ta có thể mượn tiền trước từ các loại thẻ tín dụng ( cash advance on credit cards), mà tiền lời phải trả vẫn thấp hơn là đi mượn tiền payday loans.

Tin tức khác...