Nhiều khách sạn ở Hamilton cộng thêm phụ thuế khi tính hóa đơn cho khách hàng

Hamilton: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ ba ngày 18 tháng 7, thì chủ nhân của một số khách sạn ở thành phố Hamilton, dự trù sẽ tính thêm 3 phần trăm trên tổng số tiền trên hóa đơn những khách đến cư ngụ.

Một dự án tương tự của một số khách sạn  trong vùng Niagra Falls đã gặp nhiều chống đối của khách hàng.

Theo hiệp hội nhà hàng và giải trí thành phố Hamilton, thì tiền phụ thu 3 phần trăm  tại 6 khách sạn trong thành phố, sẽ giúp cho quỹ của hiệp hội này có thêm một triệu dollars hàng  năm.

Ông  P.J. Mercanti của hiệp hội nhà hàng thì số  tiền thâu thêm này, sẽ dùng để tìm cách thu hút thêm khách hàng cũng như các cuộc hội thảo đến thành phố Hamilton này.

.

Tin tức khác...