Nhật Thực

Nhật thực gần như toàn diện ở thành phố Salem, Oregon.. ngày 21 tháng 8 năm 2017

Trong ngày thứ hai 21 tháng 8, hàng chục triệu người ở Bắc Mỹ đã chứng kiến Nhật Thực ( mặt trăng che khuất mặt trời), và ở nhiều nơi tại Hoa Kỳ, người ta có thể trông thấy nhật thực toàn diện, không còn ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống.

Tại thành phố Toronto người ta chỉ thấy  một phần nhật thực ( mặt trăng chỉ che khuất 76 phần trăm ánh sáng mặt trời.

 

nhật thực ở Toronto ( 76%)
Tin tức khác...