Nhân viên tiệm tạp hóa, dùng chuối chống lại cướp

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 1 tháng 2, một vụ cướp tiệm tạp hóa ở thành phố Toronto đã không thành công vì những chống cự của nhân viên trong tiệm.
Theo bản tin thì một tên cướp đã xông vào một tiệm tạp hóa ở đường Hunrontario và John Street trong thành phố Mississauga, tỉnh bang Ontario.
Nhân viên trong tiệm dùng những trái cây liệng vào người tên cướp , trong đó có những trái chuối, và đã khiến tên cướp cạn này tháo lui, không dám tiếp tục việc cướp tiệm này.
Có thể tên cướp này có dị ứng với .. chuối?

Tin tức khác...