Nhân viên một tiệm tạp hóa nhảy qua quầy tính tiền, tấn công hai tên cướp có súng shotgun.

Hamilton, Ontario: Khi hai tên cướp che mặt trang bị súng shotgun, xông vào một tiệm tạp hóa ở thành phố Hamilton, vào sáng sớm hôm thứ sáu ngày 10 tháng 8, thì nhân viên coi tiệm là một thanh niên 24 tuổi đã không ngại ngùng, nhảy qua quầy tính tiền, tấn công hai tên cướp, và ngăn cản không cho chúng lấy súng shotgun ra khỏi bịch mà chúng mang theo.
Vụ mưu toan cướp đã xảy ra vào lúc 5 giờ sáng hôm thứ sáu, tại tiệm tạp hóa Corner’s Variety trên đường Cannon Street East.
Hai tên cướp đã không ngờ một nhân viên của tiệm, tay không đã không ngại ngùng chống cự lại chúng.
Sau một hồi quần thảo, hai tên cướp đã lấy d8ược khẩu súng shotgun vẫn còn trong bịch, tẩu thoát.
Người nhân viên của tiệm tạp hóa này là một người tỵ nạn Syria, và anh ta đã từng học quyền anh khi còn ở quê nhà.

Tin tức khác...