Nhân viên bưu điện chạy có cờ, khi bị gà rừng rượt.

Mississauga: Trong hôm thứ sáu ngày 15 tháng 3, người ta đã chụp hình được cảnh một con gà tây rừng đã rượt một ông đưa thư trong thành phố Mississauga, trong vùng đại thủ phủ Toronto
Người đưa thư đã bị một con gà tây rừng rượt chạy ở trong khu vực công viên Lorne Park, gần đường Missauga Road và xa lộ Queen Elizabeth Way,
Ông đưa thư cũng cho biết là ông bị con gà tây này rượt hàng ngày trong vài tuần qua. Có thể đây có tổ của con gà tây này và nó không muốn người đi qua khu vực, nghi là phá hại tổ của nó?
Sau những hình ảnh người đưa thư bị gà tây rượt, phát ngôn viên của bưu điện Canada cho biết là cơ quan này cũng như chính quyền thành phố Mississauga sẽ mở cuộc điều tra.

Tin tức khác...