Nhạc mẫu của thủ hiến Doug Ford bị nhiễm COVID-19

Toronto: Một trong những cụ bà sống trong những nhà dưỡng lão ở tỉnh bang Ontario, và bị nhiễm COVID-19 là nhạc mẫu của thủ hiến Doug Ford.
Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ năm 23 tháng 4, thủ hiến Ford đã rưng rưng nước mắt nói là nhạc mẫu của ông, người sống trong nhà dưỡng lão West Park Long Term Care ở trong thành phố Toronto , cũng có dương tính với coronavirus.
Căn nhà già này nằm ở khúc đường Eglington Avenue West và Scarlett Road, là nơi có 12 cụ ông, cụ bà đã chết vì vi rút và còn có 35 các cụ và 29 nhân viên làm việc trong nhà già này bị nhiễm vi rút.
Trong số trên 700 người chết vì COVID-19 ở tỉnh bang Ontario thì có trên 500 các cụ ông cụ bà sống trong các nhà dưỡng lão.

Tin tức khác...