Nhà tỷ phú Warren Buffett mua cổ phiếu một công ty Canada

New York: Khi nhà tỷ phú Warren Buffett bỏ tiền  mua cổ phiếu, thì ngay lập tức mọi người đều muốn biết ông đã  mua cổ phiếu của công ty nào?

Chúng ta cũng biết là ông Warren Buffett đã trở thành tỷ phú, chỉ bằng cách duy nhất là đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Một trong những công ty mà quỹ  đầu tư Berkshire Hathaway của nhà tỷ phú Buffett đã mua nhiều cổ phiếu nhất là công ty dầu cát Suncor(ký hiệu SU).

Công ty Suncor khai dầu cát ở tỉnh bang Alberta, Canada.

Theo ông Scott Clayton, một chuyên gia đầu tư của công ty TSI Network thì giá dầu không cố định, lúc thăng lúc trầm, nhưng những nhà đầu tư nên có một số cổ phiếu của những công ty dầu khí lớn, có tiền lời cổ phiếu cao ( dividend): công ty Suncor cho tiền lời cổ phiếu 3.2 phần trăm một năm.

More Stories...