Nhà tỷ phú Warren Buffett đầu tư nhiều vào cổ phiếu các ngân hàng

New York: theo những công bố của quỹ đầu tư Berkshire Hathaway của nhà tỷ phú Warren Buffett phổ biến trong hôm thứ tư ngày 14 tháng 11, thì trong số 10 loại cổ phiếu hàng đầu mà quỹ đầu tư này mua nhiều nhất, có đến 5 loại cổ phiếu của các đại ngân hàng Mỹ.
Bản công bố cho thấy là trong tài khóa ba tháng vừa qua, quỹ đầu tư Berkshire Hathaway đã mua thêm 35 triệu cổ phiếu của ngân hàng J.P.Morgan, và trị giá của số cổ phiếu của ngân hàng J.P. Morgan trong quỹ này lên đến 35 tỷ Mỹ kim.
Số cổ phiếu của ngân hàng Bank Of America cũng gia tăng thêm 29 phần trăm trong quỹ đầu tư này trong ba tháng qua.
Cổ phiếu của các công ty mà quỹ đầu tư Berkshire mua nhiều nhất theo thứ tự là cổ phiếu của công ty Apple, theo sau là cổ phiếu của Bank of America, Wells Fargo và J.P. Morgan.
Như thế sau một thời gian không gia tăng, cổ phiếu của các ngân hàng Mỹ và Canada có thể đang trên đà gia tăng trở lại?

Tin tức khác...