Nhà thơ Trần Tuấn Kiệt qua đời

Saigon: Theo những tin tức vừa loan báo thì nhà thơ Trần Tuấn Kiệt đã từ trần tại Saigon hôm 8 tháng 10 năm nay 2019, hưởng thọ 81 tuổi.
Ông sinh ở Sa Đéc và theo bà ngoại lên Saigon sống khi ông mới 11 tuổi.
Ngoài bút hiệu là Sa Giang, ông còn nhiều bút hiệu khác như Việt Thần, Việt Long, Duy Thức, Hồng Lĩnh…
Ông làm thơ, viết văn, viết báo và từng dạy võ môn phái Tây Sơn Nhạn.
Ông đã từng cộng tác với các báo như báo Sống, Nghệ Thuật, Phổ Thông, Văn Hóa Ngày Nay..
Ông chiếm giải nhất sáng tác Văn Học Nghệ Thuật của tổng thống VNCH năm 1970 với tập thơ Lời Gởi Cây Bông Vải.
Một trong những tác phẩm lớn của ông là cuốn biên khảo Thi Ca Việt Nam Hiện Đại từ năm 1880 cho đến 1965, dầy 1,200 trang.

Tin tức khác...