Nhà lãnh tụ Bắc Hàn đến ga Đồng Đăng

Đồng Đăng: vào lúc 8 giờ sáng hôm thứ ba ngày 26 tháng 2, nhà lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un đã đến ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn trên đoàn tàu bọc thép.
Ra đón tiếp ông Kim, có ông Võ Văn Thưởng, ủy viên bộ chính trị và là trưởng ban tuyên giáo trung ương.
Ông Kim sau đó đã được đưa lên đoàn xe về Hà Nội.

Tin tức khác...