Nguyễn Phú Trọng sẽ kiêm nhiệm chức chủ tịch nước?

Hà Nội: Theo các nguồn tin báo chí thì trong hội nghị trung ương 8, diễn ra trong ngày 3 tháng 10, tất cả những thành viên tham dự cuộc hội nghị này đã đồng ý giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam, kiêm nhiệm luôn chức chủ tịch nước, sau khi ông chủ tịch nước là Trần Đại Quang vừa qua đời.
Việc đề nghị này sẽ cần quốc hội thông qua cũng trong tháng 10 này.
Cũng theo nhận định của nhiều quan sát viên chính trị thì Việt Nam đang đi rập theo khuôn mẫu của Trung quốc khi Tập Cận Bình vừa là chủ tịch nước, chủ tịch quân ủy trung ương và là tổng bí thư đảng cộng sản Trung quốc.

Tin tức khác...