Nguy cơ phải dẹp tiệm của công ty General Electric.

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 17 tháng 11, thì có những nguy cơ công ty General Electric sẽ bị dẹp tiệm.
Giá cổ phiếu của công ty GE này đã sút giảm 51 phần trăm trong năm nay 2018 và xuống còn ở mức 8 Mỹ kim một cổ phiếu.
Còn đâu một thời vàng son của công ty General Electric, khi được xem như là một trong những đại công ty của Hoa Kỳ, đứng ngang hàng với các đại công ty khác như công ty IBM, công ty General Motors.
Vào năm 2001 giá cổ phiếu của công ty General Electric lên đến gần 60 Mỹ kim một cổ phiếu.
Công ty General Electric cũng như những công ty hết thời khác như công ty Sears, đã không thích ứng với hoàn cảnh mới, và đã bị đào thải một cách không thương tiếc.

Tin tức khác...