Người ta có thể mượn dụng cụ âm nhạc tại thư viện công cộng.

Halifax, Nova Scotia: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 11 tháng 7, thì người ta có thể mượn những dụng cụ như đàn guitar, trống.. tại thư viện thành phố Halifax.
Công ty tài chánh Sun Life Financial đã tặng 150 dụng cụ âm nhạc cho thư viện thành phố Halifax.
Ngoài số dụng cụ âm nhạc, công ty Sun Life còn tặng thêm $140,000 để dùng cho việc mượn người duy trì những dụng cụ này.
Chỉ cần thẻ thư viện, người ta có thể mượn những nhạc cụ này được để tại chi nhánh thư viện Alderney Gate và cũng có thể yêu cầu qua các chi nhánh khác.
Thư viện thành phố Halifax là thư viện thành phố thứ 9 ở Canada mà người sử dụng có quyền mượn miễn phí các nhạc cụ.

Tin tức khác...