Người Québec thích các loại xe uống nhiều xăng

Một bản tường trình của các nhà nghiên cứu tại trường HEC Montréal cho thấy người Québec nói chung được xem là có ý thức về môi trường, nhưng tính theo đầu người họ nằm trong số những người tiêu thụ năng lượng nhiều nhất trên hành tinh này.

Giáo sư Pierre-Olivier Pineau, đồng tác giả bản tường trình về sử dụng năng lượng tại Québec, nói rằng khí thải carbon tính theo đầu người tại Québec là thấp nhất trên toàn quốc, và tỉnh bang này đã giảm khí thải tổng cộng 11 phần trăm kể từ năm 1990.

Thế nhưng, theo bản tường trình, các loại xe mà dân Québec lái đang ngày càng uống nhiều xăng hơn.

Số bán các loại xe vận tải, SUV và xe pick-up tại Québec đã tăng khoảng 246 phần trăm trong khoảng thời gian 1990 đến 2017 trong khi số xe bán ra nói chung giảm 22 phần trăm. Lượng xăng bán ra cũng tăng vọt 33 phần trăm trong cùng thời gian này.

Theo số liệu thống kê, dân Québec mua khoảng 450.000 xe hơi một năm, nhưng hơn 250.000 trong số đó lại thuộc loại SUV, xe vận tải và pick-up.

Bản tường trình cho thấy: “Trong số 3,7 triệu người Québec có việc làm trong năm 2016 và những người làm xa nhà, 78 phần trăm nói họ chủ yếu dùng xe riêng để đi làm”.

Hơn nữa, trên căn bản tính theo đầu người, dân Québec tiêu thụ nhiều năng lượng đáng kể hơn mức trung bình toàn cầu.

Khi chọn các xe lớn hơn, các tài xế đang làm phương hại cơ hội của tỉnh bang trong việc đáp ứng mục tiêu thỏa hiệp khí hậu Paris, theo đó cần giảm khí thải 37,5 phần trăm vào năm 2030 so với mức của 1990.

Ông Pineau nhận xét: “Chúng ta đang đi sai hướng khi chúng ta thực sự nên tránh xa dầu hỏa và thay đổi cách tiêu thụ năng lương”.

Ông Pineau khuyến cáo thưởng cho những người dùng phương tiện chuyên chở công cộng đồng thời tăng thuế xăng và thuế các loại xe uống nhiều xăng.

Tin tức khác...