Người máy giải phẩu thay đầu gối cho bệnh nhân

Hamilton, Ontario: Sau nhiều năm phải đi khập khễnh vì đau đầu gối, trong tháng giêng năm nay, ông Peter Sporta ở thành phố Hamilton, tỉnh bang Ontario đã được giải phẩu thay đầu gối, mà người giải phẩu cho ông Sporta không phải là một bác sĩ, mà là một người máy.
Đây cũng là lần đầu tiên một người máy được dùng để giải phẩu thay đầu gối cho bệnh nhân ở Canada.
Trong tháng giêng năm nay , các bác sĩ của bệnh viên St Joseph’s ở thành phố Hamilton, đã sử dụng người máy để thay đầu gối cho ông Sporta.
Cuộc giải phẩu xem ra thành công và tuyên bố với các phóng viên báo chí hôm thứ sáu ngày 22 tháng 2 vừa qua, ông Sporta cho biết ông ta đi đứng bình thường không đau đớn, và có cảm tưởng như ông là một người mới.
Theo bác sĩ Anthony Adili, trưởng khu giải phẩu chỉnh hình orthopedic, thì dùng người máy giải phẩu có thể xác định trước, những phần nào cần thay thế, và như thế sẽ tránh những lỗi lầm mà một bác sĩ giải phẩu có thể xảy ra: cắt đi những phần không nên cắt!

Tin tức khác...