Người cựu chiến binh Hoa Kỳ lớn tuổi nhất qua đời ở tuổi 112.

Hoa Thịnh Đốn: Người cựu chiến binh lớn tuổi nhất của Hoa Kỳ vừa qua đời trong ngày 27 tháng chạp năm 2018 và hưởng thọ 112 tuổi.
Người cựu chiến binh này tên là Richard Arvin Overton, là cựu chiến binh lớn tuổi nhất của Hoa Kỳ từng chiến đấu trong thế chiến thứ Hai, và là người lớn tuổi đứng hàng thứ ba trên thế giới.

Tin tức khác...