Nghiệp đoàn nhân công hãng GM đình công

Các nhân viên trong nghiệp đoàn nhân công hãng GM ở Hoa Kỳ đã đình công đòi thêm lợi nhuận từ ngày 16 tháng 9.
Có khoảng gần 50 ngàn nhân viên của nghiệp đoàn công nhân của hãng làm xe hơi GM, trực thuộc liên đoàn lao động United Auto Workers đã đình công ở 33 cơ xưởng làm xe hơi và ở 22 kho hàng phân phố đồ phụ tùng ở 9 tiểu bang ở Hoa Kỳ.
Người ta không biết là cuộc đình công này sẽ kéo dài trong bao lâu và có ảnh hưởng dây chuyền đến những cơ xưởng làm xe hơi khác của hãng GM, kể cả những cơ xưởng còn sót lại của công ty này ở Canada?
Đây là cuộc đình công đầu tiên của nghiệp đoàn nhân công hãng GM ở Hoa Kỳ kể từ năm 2007 cho đến nay.

Tin tức khác...