Nghị viện nước Anh bác bỏ thỏa hiệp Brexit

London: Trong cuộc bỏ phiếu diễn ra trong ngày thứ ba 15 tháng giêng, các nhà lập pháp của nghị viện nước Anh đã bỏ phiếu bác bỏ thỏa hiệp Brexit với 432 phiếu chống và 202 phiếu thuận, việc nước Anh tách rời ra khỏi liên hiệp Âu Châu.
Đây là một thất bại lớn lao của bà thủ tướng nước Anh, Theresa May, sau hơn hai năm sửa soạn.
Ngay sau khi có kết quả cuộc bầu phiếu, ông Jeremy Corbyn, thủ lãnh đảng Lao Động ở nghị viện Anh đã đưa dự thảo bất tín nhiệm chính quyền của thủ tướng May, và thủ tướng May có thể bị bất tín nhiệm trong cuộc bầu phiếu trong ngày thứ tư.
Theo dự trù thì nước Anh sẽ tách rời khỏi liên hiệp Âu Châu vào ngày 29 tháng 3, và nếu việc tách rời không có một thỏa thuận Brexit thì sẽ là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.
Cũng theo nhận định của nhiều bình luận gia thì việc nghị viện Anh bác bỏ một thỏa hiệp tách rời khỏi Âu Châu, có thể dẫn đường cho nước Anh quay trở lại hiệp hội này qua một cuộc trưng cầu dân ý thứ nhì?

Tin tức khác...