Nghề tài xế xe vận tải là một trong những nghề cần người nhất ở Canada.

Toronto: Theo những loan báo của sở thống kê Canada, phổ biến trong ngày thứ sáu 24 tháng 8, thì ba nghề đang cần nhiều người nhất ở Canada là những thợ có tay nghề ( skilled traders), những người bán hàng và những tài xế lái các xe vận tải.
Nếu một người sinh sống trong vùng đại thủ phủ Toronto, và phải đi về hàng ngày trên xa lộ 401, thì sẽ thấy những hàng đoàn những chiếc xe vận tải chở hàng, qua lại trên xa lộ này, đến biên giới Mỹ, bất kể ngày đêm.
Những đoàn xe vận tải này cũng như những tài xế lái xe, là yếu tố quan trọng cho việc phát triển giao thương ở Canada.
Phần lớn chủ nhân của các công ty chuyên chở ở Canada đã cho biết là họ gặp khó khăn trong việc mướn đủ số tài xế lái những chiếc xe vận tải chở hàng.
Cũng theo những thống kê thì 60 phần trăm số chủ nhân các công ty đã cho biết là họ đã đầu tư vào việc tự huấn luyện số nhân viên, số tài xế cho nhu cầu của các công ty này.
Nghề tài xế lái xe chở hàng cũng thu hút rất nhiều những di dân mới đến, nhất là những di dân Ấn Độ.

Tin tức khác...