Ngân sách tỉnh bang Quebec trong năm 2017

Quebec City: Trong hôm thứ ba ngày 28 tháng 3, chính quyền đảng Tự Do ở tỉnh bang Quebec đã cho công bố bản ngân sách  trong năm 2017.

Đây là bản ngân sách thứ tư, của chính quyền đảng Tự Do ở Quebec.

Sau ba năm tiết kiệm, bản ngân sách  thứ tư của  đảng Tự Do đã có những chi tiêu đáng kể trong hai lãnh vực y tế và học vấn.

Trong bản ngân sách có những cắt giảm thuế  cho cư dân trong tỉnh bang: những người có lợi tức hàng năm dưới $134,095 sẽ không phải đóng thuế  y tế ( health contribution)  tính từ năm ngoái 2016 và số tiền này thay đổi từ  mức $50 cho đến $175 tuy theo số lợi tức hàng năm.

Những người có lợi tức hàng năm dưới  $14,890  sẽ không phải đóng thuế lợi tức ở tỉnh bang Quebec.

Chính quyền tỉnh bang Quebec cũng đầu tư vào nhiều dự án chuyên chở công cộng lớn, với hy vọng là sẽ giúp ích cho nền kinh tế  tỉnh bang về lâu về dài.

Ông bộ trưởng tài chánh Leitao loan báo là chính quyền tỉnh bang sẽ  bỏ  ra 1.3 tỷ dollars vào dự án thiết lập  hệ thống xe điện LRT đi từ thành phố Montreal ra vùng South Shores và ra phi trường.

Chi phí của dự án xe điện LRT ước lượng khoảng 6 tỷ dollars.

Tin tức khác...