Ngân sách quốc gia Canada trong năm 2017

Ottawa: Trong buổi chiều hôm thứ tư ngày 22 tháng 3, ông tổng trưởng tài chánh Bill Morneau đã đệ trình bản ngân sách  cho năm 2017.

Đây là bản ngân sách thứ nhì của chính quyền đảng Tự Do của thủ tướng Justin Trudeau.

Theo nhận định của đài CBC  thì chính quyền đảng Tự Do  công bố bản ngân sách  để giúp đưa những  cư dân hội nhập vào những thay đổi nhanh chóng của  nền kinh tế toàn cầu, trao quyền cho người phụ nữ, trong khi  vẫn chờ xem những thay đổi đến từ Hoa Kỳ và tổng thống Trump.

 

Sau đây là những điểm chính trong bản ngân sách:

-Tiền bảo hiểm thất nghiệp gia tăng từ $1.63  lên đến $1.68 cho mỗi $100 tiền lương của một người.

– Số thâm thủng ngân sách trong năm nay ở mức  23 tỷ dollars, gia tăng lên đến 28.5 tỷ dollars vào năm 2017-2018, và giảm xuống còn 18.8 tỷ dollars trong năm 2021-2022.

-Hủy bỏ việc phát hành công khố phiếu tiết kiệm The Canada Savings Bond.

-Tăng thuế rượu và thuốc lá.

-Hủy bỏ tín dụng thuế về tiền  đi xe  bus công cộng (the public transit tax credit) , bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 sắp đến.

– Cung cấp 11.2 tỷ dollars cho chính quyền thành phố và tỉnh bang trong vòng 10 năm cho việc xây cất nhà cửa cho những người nghèo và người lớn tuổi.

-Chú trọng việc “đổi mới và phát triển tài năng” để  gia tăng những tiến triển cao kỹ trong 6 lãnh vực: advanced manufacturing, agri food, clean technology, digital industries, health/bio sciences và clean resources.

-Tài trợ 7 tỷ dollars  trong vòng 10 năm để giúp tạo thêm 40 ngàn chỗ trong các trung tâm giữ trẻ được tài trợ của chính quyền.

 

Tin tức khác...