Ngân sách quốc gia 2016 sẽ giúp đỡ thành phố Toronto

Ottawa: Theo lời tuyên bố của ông tổng trưởng tài chánh Bill Morneau hôm thứ sáu ngày 25 tháng 3, thì  bản ngân sách 2016 sẽ trợ giúp cho thành phố Toronto trong nhiều lãnh vực.

Cũng theo ông tổng trưởng tài chánh thì với những đầu tư lớn của chính quyền liên bang vào hệ thống chuyên chở công cộng, nhà rẻ tiền cho  những ngừoi có lợi tức thấp, xây cất thêm những trung tâm tạm trú cho người không nhà cửa, sẽ giúp  phẩm chất đời sống của cư dân trong thành phố Toronto, nhất là cho những người ở trong những hoàn cảnh khốn khó.

Cũng theo ông tổng trưởng Morneau thì người ta sẽ thấy trong  những ngày không xa, những cần cẩu xấy cất sẽ xuất hiện đầy rẫy trong thành phố Toronto, khi những chương trình xây cất đường xá cầu cống, của chính quyền liên bang tiến hành.

Chương trình xây cất các sơ sở hạ tầng của chính quyền liên bang sẽ chia ra làm hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu kéo dài trong vòng 2 năm, chính quyền liên bang sẽ bỏ ra 11.9 tỷ dollars: 3.4 tỷ dollars cho các hệ thống chuyên chở công cộng trên toàn quốc, 5 tỷ dollars cho hệ thống dẫn nước uống và nước thải, và 3.4 tỷ dollars cho các chương trình xây các cao ốc cho những người có lợi tức thấp.

Trong số này,1.5 tỷ dollars sẽ dành cho việc tu sửa lại hệ thống chuyên chở công cộng trong thành phố Toronto.

Tin tức khác...