Ngân hàng trung ương Canada có thể tăng mức lãi suất lần thứ nhì vào tháng 10?

Ottawa: Theo sở Thống Kê Canada, thì số hàng hóa bán lẻ ở Canada trong tháng 5 vừa qua, đã gia tăng và đây là tháng thứ ba liên tiếp có những gia tăng trong số lượng hàng hóa bán được ở Canada, cho thấy nền kinh tế Canada đã tiến triển mạnh mẽ.

Theo thống kê của sở Thống Kê Canada, số lượng hàng hóa bán được trong tháng 5 gia tăng 0.6 phần trăm, cao hơn những ước tính của các chuyên gia tài chánh là 0.2 phần tră,, và ở mức 48.91 tỷ dollars.

Trong khi đó cũng theo thống kê của sở Thống Kê Canada thì mức lạm phát  trong tháng 6 chỉ ở mức 1 phần trăm, thấp nhất trong vòng 20 tháng qua.

Theo ông Jimmy Jean, kinh tế gia cao cấp của công ty đầu tư Desjardins thì với những dữ kiện cho thấy nền kinh tế tiến triển, ngân hàng trung ương Canada có thể sẽ cho tăng mức lãi suất căn bản lần thứ nhì vào tháng 10 năm nay.

Trong khi trị giá của đồng Gia kim đã lên đến  mức gần 80 xu Mỹ kim.

Tin tức khác...