Ngân hàng trung ương Âu Châu phát động chương trình trợ cấp tài chánh lên đến 820 tỷ Mỹ kim, cứu nguy cho nền kinh tế

Frankfurt, Đức: Trong hôm thứ năm ngày 19 tháng 3, ngân hàng trung ương Âu Châu đã cho công bố một chương trình trợ cấp tài chánh, nhằm cứu nguy cho nền kinh tế trong thời kỳ có đại dịch COVID-19.
Ngân hàng trung ương Âu Châu dự trù bỏ ra 750 tỷ euros ( 820 tỷ Mỹ kim) để mua lại những tài sản tài chánh ( financial assets) nhằm duy trì mức lãi suất thấp và có đủ số tiền tệ lưu hành trên thị trường.
Tại Canada, chính quyền liên bang cũng công bố những chương trình tài trợ cho cư dân và các cơ sở thương mại bị thiệt hại vì đại dịch COVID-19, và số tiền tài trợ này lên đến 82 tỷ dollars.

Tin tức khác...