Ngân hàng Scotiabank mua lại một ngân hàng Nam Mỹ

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 14 tháng 8, ngân hàng Scotiabank, một trong 5 đại ngân hàng của Canada đã bỏ tiền mua lại một ngân hàng ở vùng đảo Domincan Republic.
Ngân hàng Scotiabank đã mua lại toàn bộ cổ phần của ngân hàng Banco Dominicano del Progreso.
Ngân hàng Scotiabnak đã không loan báo số tiền mà ngân hàng này bỏ ra mua ngân hàng ở xứ Domican Republic, nhưng đây là một trong những bước tiến của ngân hàng Scotiabank trong việc bành trướng hoạt động trên thế giới và nhất là vùng Nam Mỹ.
Ngân hàng Banco Dominicano del Progreso có 57 chi nhánh, 188 máy rút tiền ATM và 367 những đại diện cho ngân hàng này ở xứ Domincan Republic.

Tin tức khác...