Ngân hàng Royal cắt giảm 450 nhân viên

Toronto: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ tư ngày 21 tháng 6, ngân hàng Royal, ngân hàng lớn nhất Canada, đã công bố là sẽ cho 450 nhân viên nghỉ việc.

Theo bà  Catherine Hudson, phát ngôn viên của ngân hàng Royal thì phần lớn số nhân viên bị cho nghỉ việc, làm việc ở trụ sở chính của ngân hàng ở vùng đại thủ phủ Toronto.

Cũng theo bà Hudson thì ngân .hàng này đã tái cấu trúc để đầu tư vào những  lãnh vực quan trọng gồm cả  các  ngành kỹ nghệ cao kỹ  digital, data, những kỹ thuật mới  cũng như đầu tư vào những lãnh vực thương mại có tỷ lệ tăng trưởng cao (high growth business)

Ngân hàng Royal có trên 80 ngàn nhân viên làm việc tại các chi nhánh  trên toàn thế giới.

 

Tin tức khác...