Ngân hàng Montreal cho gia tăng tiền lời cổ phiếu

Montreal: Trong hôm thứ ba ngày 4 tháng 12, ngân hàng Montreal đã cho công bố mức lợi nhuận trong tài khóa ba tháng cuối của năm, tính đến tháng 10 năm nay.
Theo bản công bố, thì tài khóa thứ tư của năm 2018, số lợi nhuận trong 3 tháng cuối năm 2018 tính đến tháng 10, của ngân hàng Montreal, đã gia tăng 38 phần trăm so với số lợi nhuận cùng thời gian của năm trước đó.
Ngân hàng Montreal cũng cho gia tăng tiền lời cổ phiếu ( dividend) thêm 4 xu và ở mức 1 dollar cho mỗi tam cá nguyệt.
Mức lợi nhuận của các ngân hàng lớn ở Canada gia tăng trong 3 tháng qua, nhưng giá cổ phiếu của các ngân hàng này như ngân hàng CIBC, ngân hàng Nova Scotia.. đã xuống đến mức thấp nhất trong năm, vì các nhà đầu tư lo lắng về tương lai: cuộc chiến mậu dịch đang diễn ra, mức lãi suất gia tăng và nền kinh tế thế giới có thể bước vào vòng suy thoái.

Tin tức khác...