Nếu mức lãi suất gia tăng thêm 1 phần trăm, sẽ có gần 1 triệu người Canadians gặp khó khăn trả nợ.

Toronto: Theo bản nghiên cứu của cơ quan xác định tín dụng của người tiêu thụ, Trans Union vừa phổ biến hôm thứ ba ngày 13 tháng 9 , thì hàng trăm ngàn người Canadians sẽ gặp khó khăn về tài chánh, nếu ngân hàng trung ương Canada gia tăng mức lãi suất căn bản thêm .25 phần trăm.

Theo bản nghiên cứu này thì nếu mức lãi suất căn  bản ở Canada gia tăng từ mức 0.5 phần trăm lên đến 0.75 phần trăm, sẽ gây khó khăn cho khoảng 15 phần trăm những người đang mượn nợ nhà với mức lãi suất thả nổi.

Còn nếu mức lãi suất gia tăng 1 phần trăm, sẽ có gần 1 triệu người Canadians sẽ gặp khó khăn trong việc trả nợ nhà hàng tháng.

Tuy nhiên theo nhận định của các kinh tế gia thì người ta không nghĩ là ngân hàng trung ương Canada sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản trong tương lai gần. Trong năm ngoái 2015, ngân hàng trung ương Canada đã cắt giảm mức lãi suất căn bản 2 lần.

Trong khi quỹ dự trữ Liên Bang Mỹ đang dự trù cho gia tăng mức lãi suất căn bản ở xứ này, mà nếu Canada không theo gương cho gia tăng mức lãi suất, thì trị giá của đồng loonie so với đồng  Mỹ kim, sẽ còn xuống thấp hơn mức 76 xu như hiện nay?

 

Tin tức khác...