Nền Kỹ nghệ địa ốc Toronto có cơ hội phát triển trở lại?

Toronto: Sau những tháng mà nền kỹ nghệ địa ốc ở hai vùng đại thủ phủ Vancouver và Toronto sút giảm, có những dấu hiệu cho thấy là có những tiến triển trở lại trong nền kỹ nghệ ở thành phố Toronto.
Theo bản công bố của hội đồng địa ốc Toronto thì số nhà bán được trong tháng giêng năm nay 2019 ở mức 4,009 căn nhà, gia tăng 0.6 phần trăm so với số nhà bán được trong tháng giêng năm ngoái.
Số nhà bán được trong tháng giêng cũng gia tăng 3.4 phần trăm so với số nhà bán được trong tháng chạp năm 2018.
Giá nhà trung bình bao gồm tất cả các loại nhà gia tăng 1.7 phần trăm trong vòng 1 năm và ở mức $748,328, trong khi giá nhà của các căn condos, loại nhà giá tương đối còn có nhiều người có khả năng mua, đã gia tăng 7.9 phần trăm trong vòng 1 năm qua.
Giá của những căn nhà độc lập đã sút giảm 2.8 phần trăm trong vòng 1 năm, với lý do là giá nhà đã quá cao và nhiều người không có khả năng mua nhà.
Số nhà đăng bảng bán ở mức 9,456 căn , gia tăng 10.5 phần trăm.
Những tin tức công bố cho thấy là nền kỹ nghệ địa ốc ở vùng thủ phủ Toronto đang trên đà tiến triển trở lại.

Tin tức khác...