Nền kỹ nghệ địa ốc phát triển mạnh ở Montreal

Montreal: theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 24 tháng 4, thì ngân sách thành phố Montreal năm nay cũng thặng dư, nhờ vào sự phát triển của nền kỹ nghệ địa ốc.
Ngân sách thành phố Montreal đã thặng dư từ năm 2014 cho đến nay.
Trong năm 2018, số thặng dư ngân sách của thành phố Montreal lên đến 213 triệu dollars, cao hơn con số thặng dư 140 triệu dollars.
Nền kỹ nghệ của thành phố Montreal ngày một phát triển với giá nhà cửa gia tăng trong những năm qua.

Tin tức khác...