Nền kỹ nghệ cần sa chợ đen ở tỉnh bang Ontario sẽ tiếp tục phát triển mạnh

Toronto: Trong giai đoạn khởi đầu, chính quyền tỉnh bang Ontario chỉ cho mở cửa 25 tiệm bán cần sa trên toàn tỉnh bang, vào ngày 1 tháng tư sắp đến.
25 tiệm cần sa sắp khai trương được rút thăm và trong số những người may mắn có một người Việt Nam.
Trong số 25 tiệm cần sa được mở cửa trên toàn tỉnh bang, có 4 tiệm sẽ mở cửa ở thành phố Toronto.
Tuy cần sa được hợp thức hóa và các tiệm cần sa sẽ được mở cửa bán cho khách hàng trong tỉnh bang, nhưng theo nhận định của nhiều chuyên gia về cần sa thì nền kỹ nghệ cần sa chợ đen ở tỉnh bang Ontario sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, ngay cả sau khi các tiệm cần sa mở cửa bán cho khách hàng.
Nhiều lý do khiến nền kỹ nghệ cần sa chợ đen tiếp tục phát triển như vì giá bán cần sa chính thức vẫn cao hơn giá chợ đen 50 phần trăm.
Ngoài ra số lượng cần sa bán qua các cửa tiệm không đủ cho nhu cầu!
Một gram cần sa bán giá chính thức ở Canada là $9.70 trong khi giá chợ đen chỉ có $6.51

Tin tức khác...