Nền kỹ nghệ địa ốc Canada được đặt trong tình trạng báo động.

Toronto: Trong hôm thứ tư ngày 26 tháng 10, cơ quan đặc trách về nợ nhà và nhà cửa ở Canada, the  Canada Mortgage and Housing Corp (CMHC), đã lại lên tiếng báo động về nguy cơ của một cuộc suy thoái nền kỹ nghệ địa ốc ở Canada.

Theo cơ quan CMHC thì giá nhà gia tăng cao ở hai vùng đại thủ phủ Toronto và Vancouver ,đã  gây những hậu quả cho giá cả của những thành phố xung quanh.

Theo nhận định của ông Bob Dugan, kinh tế gia trưởng của cơ quan CMHC thì họ đã thấy có những dấu hiệu của một cuộc suy thoái giá nhà cửa ở Canada: giá nhà quá cao so với lợi tức của người mua, dân số gia tăng với những di dân giầu có  và những người tỵ nạn.

kinh tế gia Dugan cũng tiên đoán là giá nhà ở Canada sẽ không gia tăng cao trong hai năm 2017 và 2018, so với những gia tăng của những năm trước đó.

Những  thành phố mà nền kỹ nghệ địa ốc gặp nguy hiểm nhiều nhất, bị liệt vào hàng cờ đỏ(red flags) là thành phố Toronto, Vancouver, Calgary, Saskatoon, Regina  và Hamilton.

Những thành phố có nguy hiểm ở mức trung bình, theo cơ quan CMHC, là Edmonton, Winnipeg, Montreal và Quebec City.

Tin tức khác...