Nền kinh tế thế giới có thể sút giảm vì COVID-19

Paris: Theo bản tường trình đặc biệt phổ biến hôm thứ hai ngày 2 tháng 3, tổ chức phát triển và hỗ tương kinh tế, OECD, thì nền kinh tế thế giới có thể sẽ sút giảm trong tài khóa ba tháng đang diễn ra, và đây sẽ là lần sút giảm đầu tiên, kể từ những năm 2008 cho đến nay.
Theo bản tường trình thì tuy nền kinh tế thế giới vẫn tiến triển, nhưng mức gia tăng không nhiều như những tiên đoán trước khi có dịch COVID-19, và các kinh tế gia của tổ chức OECD tiên đoán là mức gia tăng kinh tế của thế giới trong ba tháng đang diễn ra có thể chỉ ở mức 1.5 phần trăm cho đến 2.4 phần trăm.
Nền kỹ nghệ du lịch Âu Châu có thể bị mất đi 2.2 tỷ Mỹ kim số thương vụ trong năm nay vì dịch COVID-19.

Tin tức khác...