Nền kinh tế Canada phát triển mạnh nhất trong nhóm Thất Cường (G7)

Paris, Pháp: Trong bản tin phổ biến hôm thứ tư ngày thứ tư  20 tháng 9, tổ chức phát triển và kinh tế hỗ tương , the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) đã công bố bản nghiên cứu về tình hình kinh tế của 7 cường quốc  kinh tế hàng đầu thế giới, mà còn gọi là nhóm G7.

Theo bản công bố của tổ chức nghiên cứu kinh tế có trụ sở ở thành phố Paris thì  mức gia tăng kinh tế toàn cầu trong năm nay sẽ ở mức 3.5 phần trăm và gia tăng lên đến 3.7 phần trăm trong năm tới 2018.

Riêng về nền kinh tế của 7 cường quốc trong nhóm G7  thì Canada là quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh nhất trong số 7 quốc gia này.

Theo tổ chức nghiên cứu OECD thì nền kinh tế Canada trong năm 2017 sẽ phát triển ở mức 3.2 phần trăm, và 2.3 phần trăm trong năm 2018.

Tổ chứ OECD tiên đoán nền kinh tế Mỹ sẽ gia tăng 2.1 phần trăm trong năm nay và 2.4 phần trăm trong năm tới.

Bảy quốc gia trong nhóm Thất Cường là Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Nhật, Ý Đại Lợi và Đức

Tin tức khác...