Nền Kinh Tế các xứ Trung Đông suy sụp nặng nề nhất trong vòng 50 năm qua.

New York: Theo bản nhận định của Qũy Tiền Tệ Thế Giới thì nền Kinh tế của các quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi đang trên đà suy sụp nặng nề vì COVID-19 và ở mức tồi tệ nhất trong vòng 50 năm qua.
Theo Quỹ Tiền Tệ Thế giới thì nền kinh tế của Bắc Phi và Trung Đông sút giảm đến 13 phần trăm trong năm nay vì hai đại khổ: Đại dịch COVID-19 và sữ suy sụp của nền kỹ nghệ dầu khí.
Không những nền kinh tế của các xứ Bắc Phi và Trung Đông bị suy sụp mà nền kinh tế của các xứ Bắc Mỹ cũng trên đà suy thoái: tính đến ngày thứ hai 13 tháng 7, tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ là 14.7 phần trăm và tỷ lệ thất nghiệp ở Canada cũng ở mức 13.7 phần trăm. Chỉ có chỉ số chứng khoán của thị trường chứng khoán New York thì lại tiếp tục gia tăng?

Tin tức khác...