Năm đại ngân hàng cho gia tăng mức lãi suất

Toronto: Trong hôm thứ tư ngày 12 tháng 7, sau khi ngân hàng trung ương cho gia tăng mức lãi suất chuẩn (benchmark) từ 0.5 phần trăm lên 0.75 phần trăm, các ngân hàng lớn ở Canada đã đồng loạt gia tăng mức lãi suất căn bản (prime rate).

Bắt đầu có hiệu lực từ ngày thứ năm 13 tháng 7, prime rate của các ngân hàng  Royal, TD, CIBC, Scotiabank và Bank of Montreal đã gia tăng từ mức 2.7 phần trăm lên đến 2.95 phần trăm.

Các ngân hàng đã dựa vào mức lãi suất căn bản để ấn định mức lãi suất cho các loại nợ mua nhà.

 

Tin tức khác...