Năm 2021 là năm bận rộn nhất cho nền kỹ nghệ địa ốc Canada với giá nhà gia tăng 18 phần trăm

Toronto:Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ tư ngày 17 tháng 11 thì năm 2021 là năm bận rộn nhất cho nền kỹ nghệ địa ốc ở Canada, và cũng là năm ăn nên làm ra cho những người môi giới bán nhà cửa.
Tính đến nay là giữa tháng 11, tức là chưa hết năm 2021, nhưng theo hiệp hội những nhà địa ốc Canada thì là năm bận rộn nhất với giá nhà trung bình đã gia tăng 18 phần trăm trong vòng 12 tháng.
Theo hiệp hội những nhà địa ốc Canada, hiệp hội đại diện cho trên 100 ngàn các chuyên gia địa ốc trên toàn quốc, thì giá trung bình một căn nhà , bao gồm tất cả những loại nhà, ở Canada đã lên đến $716,585, gia tăng 18 phần trăm so với năm ngoái.
Số lượng nhà bán được trong tháng 10 cũng gia tăng 8 phần trăm so với số lượng nhà bán được trong tháng 9 trước đó.
Trong vòng 10 tháng, số lượng nhà bán được trên toàn Canada đã lên đến mức kỷ lục là 581,275 căn, và còn hai tháng nữa mới hết năm.
Theo nhận định của ông Cliff Stevenson của hiệp hội những nhà địa ốc CREA thì số lượng nhà bán được có thể sẽ còn gia tăng cao hơn nữa trong những tháng mùa xuân năm tới và ông cũng nói là Canada cần xây cất thêm nhà cửa để cung ứng cho nhu cầu những người muốn mua.

Tin tức khác...