Muốn mua một căn nhà độc lập ở Toronto, phải có ít nhất 1.3 triệu dollars.

Toronto: Trong khi có những khuyến cáo của nhiều nhà chuyên môn là giá nhà ở vùng thủ phủ Toronto có thể bị ‘xì hơi”, giá nhà  ở thành phố Toronto tiếp tục gia tăng.

Trong hôm thứ tư ngày 5 tháng 10, hiệp hội những nhà địa ốc vùng thủ phủ Toronto đã cho biết là giá một căn nhà trung bình, bao gồm tất cả các loại nhà, ở Toronto trong tháng 9 vừa qua, đã ở mức $755,755, gia tăng 20.4 phần trăm trong vòng 1 năm.

Gía một căn nhà độc lập ở Toronto gia tăng 23 phần trăm trong vòng 1 năm và hiện ở mức 1.29 triệu dollars.

Trong khi giá nhà ở các vùng xung quanh thành phố Toronto như Richmond, Mississauga.. lại gia tăng mạnh hơn: trong vòng 1 năm giá một căn nhà độc lập  gia tăng 26.6 phần trăm và ở mức $928,414.

Các căn condos  chỉ gia tăng 6.5 phần trăm trong 1 năm và hiện ở mức $446,729.

Tin tức khác...