Muốn lãnh lương $250 một ngày làm việc thêm?

London, Ontario: Vào cuối tháng 10 năm nay, có những cuộc bầu cử các chính quyền thị chính, các thi trưởng thành phố trong tỉnh bang Ontario.
Trong thời gian tổ chức cuộc bầu cử, chính quyền các thành phố sẽ cần những người làm việc ngắn hạn trong việc chuẩn bị và điều hành các phòng bỏ phiếu.
Thành phố London, tỉnh bang Ontario cũng không qua những thông lệ: theo những thông báo trong hôm thứ sáu ngày 13 tháng 7, chính quyền thành phố London cần thêm 700 nhân viên làm việc ngắn hạn trong tháng 10 sắp tới, trong việc điều hành các phòng phiếu trong ngày bầu cử.
Tuy làm việc ngắn hạn, nhưng tiền lương trả cho các nhân viên này một ngày là $250.
Thành phố cần 1,800 nhân viên làm việc cho các phòng phiếu cho ngày bầu cử trong tháng 10 mà cho đến nay mới chỉ có 1,100 người, và còn cần thêm 700 nhân viên nữa.
Trong mùa bầu cử năm nay, vì dân số gia tăng, có đến 200 phòng bỏ phiếu trong thành phố.
Những người sống trong thành phố London muốn xin làm các công việc này, có thể làm đơn qua mạng, qua điện thoại hay qua các hội chợ xin việc: một hội chợ sẽ tổ chức ở thư viện Sherwood Forest vào ngày 19 tháng 7 tứ 3 giờ chiều cho đến 6 giờ chiều và hội chợ thứ nhì sẽ tổ chức ở thư viện Pond Mills vào ngày 22 tháng 8 và cũng từ 3 giờ chiều cho đến 6 giờ chiều.
Điều kiện xin việc là ứng viên phải đủ 18 tuổi, không làm việc trực tiếp cho các đảng phái hay các ứng cử viên.

Tin tức khác...