Muốn được làm móng phải hẹn trước cả tháng!

Los Angeles: Theo những tin tức vừa loan báo thì các tiệm làm móng ở tiểu bang California, được mở cửa lại phục vụ khách hàng vào ngày thứ sáu 19 tháng 6.
Theo báo Người Việt thì có nhiều tiệm chưa mở cửa lại được vì thiếu nhân viên.
Cô Tracy Phạm, đại diện hệ thống nail cao cấp Images Luxury Nail Lounge, cho biết đa số mọi người, từ chủ nhân đến nhân viên đều vui mừng khi tiệm được hoạt động. Tuy nhiên, trở ngại thứ nhất cô cho rằng tất cả các tiệm đều gặp phải đó là nhân viên chưa thể quay lại làm việc ngay lập tức được.
Cô Tracy nói “Nói chung, trong cả năm tiệm của hệ thống Images Luxury Nail Lounge, ba ở Irvine, hai ở Newport Beach và một ở Long Beach, chỉ có khoảng 60% nhân viên là sẵn sàng làm việc ngay thôi.”
Nhiều nhân viên vì bận con cái, nhất là những trẻ con đang được nghỉ hè, khiến bậc làm cha mẹ gặp trở ngại đi làm trở lại.
Nhiều người không đi làm ngay vì họ vẫn lãnh tiền thất nghiệp, mà theo cô Tracy Phạm thì tiền thất nghiệp của nhiều người còn cao hơn tiền đi làm.
Để bảo vệ an toàn công cộng, tiểu bang ấn định rằng mỗi dụng cụ, sau khi dùng xong cho một khách phải được vứt bỏ ngay.
Cô Tracy Phạm cũng cho biết là với những chi phí mới, các dịch vụ làm móng của hệ thống Images Luxury Nail Lounge gia tăng thêm từ $5 cho đến $10 tùy dịch vụ.
Cũng theo cô Tracy thì hiện nay có trên 1 ngàn khách hàng chờ đến phiên trên bảng danh sách của hệ thống tiệm và cô khuyến cáo khách hàng muốn làm móng xin hẹn trước 1 tháng.
Tại tỉnh bang Ontario , Canada, các tiệm làm móng ở ngoài các vùng Durham Region, Haldimand-Norfolk, Halton Region, Hamilton, Lambton, Niagara Region, York Region đã được mở cửa lại vào ngày 19 tháng 6, trong khi các tiệm làm móng ở vùng đại thủ phủ Toronto vẫn còn bị đóng cửa vì số người nhiễm và chết ở vùng đại thủ phủ Toronto vẫn còn cao.
Tiền trả cho các dịch vụ làm móng ở Canada cũng đã gia tăng, vì những chi phí mà các tiệm làm móng phải chi thêm để tuân theo những ấn định bảo vệ an toàn sức khỏe của chính quyền.

Tin tức khác...